Koopmans Campers
 

Camper gevonden?

Bel voor een bezichtiging!
T: 0314 - 621 894
M: 06 - 4022 5774
Graag eerst even bellen, want we zijn niet altijd aanwezig!

Disclaimer

Door het openen van deze website gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Ondanks de grote zorg waarmee deze site is samengesteld en wordt onderhouden, is het niet uitgesloten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen gegevens voorkomen.

Koopmans Campers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal op deze website, komen toe aan Koopmans Campers. De toegang tot deze documenten houdt geen licentie of andersoortig recht in om de informatie aan derden te verstekken, te verveelvoudigen of te verspreiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Koopmans Campers.

Indien u in het kader van de dienstverlening van Koopmans Campers persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Koopmans Campers vastgelegd. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij door u zijn verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Koopmans Campers in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

logo RDW

Koopmans Campers
Stikkenweg 70
7021 BN Zelhem (Gld)
T: 0314 - 621 894
M: 06 - 4022 5774
E: info@koopmans-campers.nl

© 2024 Koopmans Campers - Alle rechten voorbehouden
webdesign: Web & Print